6 rád ako si na dovolenke nepoškodiť vlasy

PO PRVé: NAMOČTE SI vlasy V SLADKEJ VODE NAPRÍKLAD V PLÁŽOVEJ SPRCHE

 

PO DRUHé: POUŽÍVAJTE KONDICIONÉR ALEBO KONDICONÉR V SPREJI, TEN UDRží SLADKú VODU VO VLASOCH. TIE Už NEBUDú SCHOPNé PRIJAť VIAC SLANEJ ALEBO CHLÓROVEJ VODY

 

PO TRETIE: POUŽÍVAJTE KÚPACIE ČIAPKY - PREDOVŠETKÝM V KRYTÝCH BAZÉNOCH

 

PO šTVRTé: Opláchnite SI VLASY AKONÁHLE VYJDETE VON Z VODY, AK BUDETE DLHO ČAKAŤ VODA SA VYPARÍ, CHLÓR A SOĽ OSTANE VO VLASOCH

 

PO PIATé: nosiť klobúk, TEN OCHRÁNI VLASY PRED LÚČMI SLNKA, UV ŽIARENIE OSLABUDEJE KERATÍN, ČO SPôSOBUJE KREHKOSŤ VLASOU

 

PO šIESTé: Použite vlasovej masky TIE MAJú VIAC TUKOV A OLEJOV NEž BEžNé KONDICIONéRY. STAčí POUžIť Až DOMA PO DôKLADOM OSPRCHOVANí

Zdroj: bodyrock.tv