Fantastická zmes farieb a skutočných pocitov ľudí, také je digitálne umenie