Farby pomohli znížiť mieru násilia v dedine

 Tagy sú tou najmenšou formou graffity, na druhej strane existujú aj obrovské graffity projekty aký vznikol aj v Mexiku v mestečku Palmitas.

Spolu bolo namaľovaných 20.000 m2 povrchu na 209 domoch. Tento obrovský projekt sa osobne dotkol života 452 rodín, čo predstavuje 1808 ľudí. Prínosom projektu je eliminovať násilie medzi mládežou a vytvoriť niekoľko pracovných miest. Vymaľovať takto obrovskú plochu trvalo 5 mesiacov. Finančne projekt podporila vláda.

Viac info: facebook |  Instagram  

 Zdroj: demilked.com