Zľava Dňa

Mladý muž prechádza všetkými radosťami aj slasťami lásky v hl. meste Paríž, taká je "Láska navždy"

Dátum: 8.8.2015