Slepý učiteľ dostal svoj portrét vyrobený zo 4000 skrutiek

Toto je príbeh o tom ako Andrew Myers (umelec), urobil portrét svojmu učiteľovi George Wurtzelovi. Plastika Andrewa Myersa je vytvorená zo 4000 ručne maľovaných skrutiek. George Wurtzel je slepý umelec, no pri tomto diele sám potvrdil, že cíti jeho tvár.

 

Toto je George Wurtzel, slepý umelec, ktorý buduje umeleckú galériu.

 

Autor plastiky chcel prispieť do jeho galérie, tak učiteľa na začiatku museli odfotiť.

 

Andreyu kreslí črty tváre

 

Následne vrtá skrutky na základe topografie tváre

 

Už nartaných 4000 skrutiek, jedna vedľa druhej

 

Andreyu maľuje skrutky

 

Takto vyzerá obraz po dvoch mesiacoch práce

 

Učiteľ skúša svoj portrét

 

Georgeovi sa to naozaj páči

 

Ten ho okamžite zvesil zo steny, a ukázal ho svojim žiakom

Zdroj