Zľava Dňa

Dôležité je vedieť sa opäť postaviť na nohy... :)

Dátum: 22.1.2016