Tisíce hodín háčkovania drôtom, ktorého výsledkom je dokonale anatomicky tvarované srdce

Anna Mondro vytvára prostredníctvom háčika a pocínovaného medeného drôtu realistické 3D modely srdca. Jej nápad vznikol už v roku 2006, kedy viedla kurz s názvom "Udržanie identity" na Univerzite v Michigane. Ako profesorka sa venovala hlavne skupine študentov s rôznymi poruchami, demeciou. Premýšľala nad spôsobom ako podporiť tvorivé myslenie, tak aby ich práca bola posilňujúca a pôsobila ako balzam v čase choroby. 

V priebehu mnohých rokov bola Anna svedkom mnohých vzťahov, ktoré vznikali medzi pacientami s poruchami pamäti a ich opatrovateľmi a vysvetľuje to tak. "Keď sa staráte s láskou jeden o druhého vzájomne sa prepájate, poznáte ich silné aj slabé stránky. Vedela som, že pre budovanie vzťahov je dôležité, nájsť tu správnu formu".