Zľava Dňa

Umelec preukázal obrovskú zručnosť, keď vytvoril tieto srdcia na hrote ceruzky.

Dátum: 7.8.2015